Kúpim  publikácie  o skalničkách

 Spracovávam bibliografickú publikáciu s pracovným názvom: „Skalničky – prehľad publikácií o skalničkách vydaných v SR a ČR od roku 1901-2014“. Pre spracovanie materiálu a doplnenie mojej knižnice mám záujem o tieto publikácie:

 1. Múckovy praktické příručky, 5 – Kapesní atlas rostlin alpských /Telč, 1901-1905, Vydavatel: Šolc. Záznam - Národní knihovna ČR.
 2. Halda J., Haldová J. : Primulaceae I., II., III. diel. /KSP, Praha,1975/
 3. Tokárová Ľ., Tokár O. : Skalka v záhradke /Bratislava, 1973/
 4. Prúvodce odbornými názvy rostlin  /Plzeň, ZO ČZS Alpinky, 1987/
 5. Bohm Č.: Trvalky ozdoba záhrady a bytu /1991/
 6. Acaulis P.,Kuncová I.: 66 minikrasavíc z Nového Zélandu,  /prémie Skalkař/, Gottwaldov, 1977.
 7. Kolektív autorov: Co zajíma alpinkáře /sborník příspěvkú/, KS Plzeň, 1978.
 8. Stručný přehled sasanek, KS Adonis Ostrava,
 9. Šmíd M.: Slovníček alpinkáře /skalničkáře/, KS Plzeň, 1975,
 10. Acaulis P.,Kuncová I.: Americké skalničky pro naši skalky /jubil.publikace/, KS Gottwaldov, 1978
 11. Kolektív autorov KS Brno: Skalky - skalničky /Zpravodaj skalničkářu ČOZS,  Brno, 1977
 12. KS Trenčianske Teplice:  Spravodaj  Pulsatilla slavica /všetky čísla - aj jednotlivo/
 13. Časopis KS Brno : SKALKY - SKALNIČKY  Zpravodaj KS ČOZS Brno, 
 14. Časopis KS Praha:  Skalničky  /všetky čísla - aj jednotlivo/
 15. Časopis KS Gottwaldov:  Skalkař  /do roku 1974/
 16. Časopis KS Brno:  Skalničkářuv rok  /do roku 1998/
 17. Vaněk J. : Nekrásnější ozdobou zahrady jsou pereny /trvalky/  ?
 18. Časopis KS Děčín:  Skalka - 1986  / aj iné ročníky/
 19. Zlatník A. : Květiny a hory , Praha, 1966
 20. Pilát A., Deyl M. : Alpinky  , Praha, 1938
 21. Čihař J., Kovanda M.: Horské rostliny ve fotografii, Praha, 1983
 22. Soják J.: Rostliny našich hor, Praha, 1983
 23. Grabowska B., Kubala T.: Byliny w ogrodzie skalnym   / a iné poľské knihy/
 24. Skalničky: Usporiadateľ -  Vlastivedné múzeum Hlohovec, Skalničkársky klub Nitra,  23.-31.5.1992
 25. Klimo J.: Skalničky 2: Skalničky v záhradách, 1988, Flóra Bratislava
 26. Klimo J.: Skalničky 1: Skalničky na balkónoch, 1987, Bratislava
 27. Kvetina v životnom prostredí: Zborník k 2. výstave skalničiek v Bratislave, 1985, Bratislava
 28. Rôzne časopisy a spravodaje o skalničkách a rastlinách do skaliek  /aj ich prílohy/
 29. Prílohy - samostatné monografie vydávané v kluboch skalničkárov ČR a SR.
 30. Rôzne knihy , časopisy, publikácie - i cudzojazyčné o skalničkách neuvedené v mojej knižnici

Predám publikácie o akvaristike a teraristike.

                   / len osobný odber, najradšej v celku/

Por.č Autor Názov Vydavateľ Rok
1 Andódi L. Sladkovodné a morské akvárium Bratislava 1973
2 Andodi L., Švec J. Akvárium v kocke Bratislava 1982
3 Bassleer G. Bildatlas der Fischkrankheiten /xerox/ Augsburg 1990
4 Bruhlmeyer A. Buntbarsche aus dem Tanganjika-See Leipzig 1987
5 Bruins E. Encyklopedie teraristiky Čestlice 1999
6 Carrington R. Život moří a oceánů Praha 1975
7 Černý J., Topercer E. Chováme akváriové ryby Bratislava 1985
8 Černý J., Topercer E. Chováme akváriové ryby Bratislava 1989
9 Čítek J. a kol. Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb Praha 1997
10 Dokoupil N. Prvé akvárium Bratislava 1980
11 Dokoupil N. Živorodky Praha 1981
12 Felix J. Zvířata celého světa - Ještěři Praha 1988
13 Frank S. Akvaristika Praha 1984
14 Frank S. Akváriové ryby Bratislava 1984
15 Frank S.,Rataj K.,Zukal R. 333x jak a proč Praha 1982
16 Fraňo J. V džungli striehne had Bratislava 1967
17 Frey H. Das Susswasser Aquarium Leipzig 1979
18 Frey H. Aquarienpraxis kurzgefasst Leipzig 1984
19 Haleš J. Moji priatelia hady Bratislava 1985
20 Hofmann J., Novák J. Akvaristika Praha 1996
21 Horn P., Zsilinszky S. Akvarisztika Budapest 1983
22 Krček K. Akvaristická elektrotechnika Praha 1984
23 Krček K. Akvaristická technika Praha 1986
24 Lobčenko Akvarium i ego obitateli Kišinev 1987
25 Matsche E., Matsche K.H. Pflege und Zucht von Panzer-und Schwielenwelsen Leipzig 1986
26 Mills Dick Staráme sa o akvárium Bratislava 1997
27 Mills Dick Vaše akvárium Martin 1994
28 Mills Dick Vaše akvárium Bratislava 1999
29 Mills Dick Akváriové ryby Martin 1996
30 Paysan K. Akváriové ryby Bratislava 1996
31 Pénzes B., Tolg I. Az aranyhal és a díszponty Budapest 1986
32 Petrovický I. Akvaristická příručka Praha 1983
33 Petrovický I. Akvaristická příručka Praha 1976
34 Polák K. Akvaristika Praha 1986
35 Ponec J. Zo života plazov Bratislava 1978
36 Rataj K. Akvaristika začína u rostlin Praha 1980
37 Richter H.J. Zwerg-buntbarsche Leipzig 1987
38 Scott P.W. Akvárium Bratislava 1992
39 Schubert P. Regenbogenfische Leipzig 1984
40 Sterba G. Akvaristika Praha 1960
41 Sterba G. Susswasserfische der Welt Leipzig 1987
42 Taege M., Wagner J. Potápači na koralových útesoch Bratislava 1977
43 Teichfischer B. Goldfische wieder in Mode Leipzig 1983
44 Teichfischer B. Farb-karpfen Leipzig 1988
45 Vanko K. Chováme závojnatky Bratislava 1998
46 Vergner J., Vergnerova O. Chov terarijních zvířat Praha 1986
47 Vítek J., Kadlec J. Halančíci Brno 1988
48 Zukal R. Akvarijní ryby Praha 1979
49 Zukal R.,Frank S. Jak se stát akvaristou Praha 1983
50 Zukal R.,Frank S. Jak se stát akvaristou Praha 1982

Predám časopisy o akvaristike a teraristike

Zvesti AK /ZK-ROH ÚNV Bratislava/ 4-5, 6, 7-9, 10-12/1955; 1až12/1956; 1až12/1957; 1až12/1958; brožúra
Zvesti AK /bulletin Zares Bratislava/ 1až10/1959; 1až12/1960; brožúra
Akvárium a terárium 6/1960; 5-6/1962; 1,5-6/1963; 1až6/1979
Akvárium terárium 1až12/1992; 1,2,3,6,8,9,10,11/1993; 2až12/1994; 1až12/1995; 1až12/1996; 1až12/1997; 1až12/1998; 1až12/1999; 1až12/2000  
Aquatera 3/1995; 1až6/1996; 1až6/1997; 1až6/1998; 1až6/1999; 1až6/2000; 1až6/2001  
Aquarium Heute 1až4/1988; 1až4/1989; 1až4/1990  
INFO AQUA 2/1990; 1,2,3/1991; 1,2/1992 /Spravodaj KAT SZCH/  
Informační spravodaj ZO ČSCH -AT České Budějovice 1,2/1988, /ZO ČSCH-AT České Budějovice/ 1,2/1988 brožúra
 
Zpravodaj Jižní Čechy Výstava 1988/katalóg/; 1,2/1989; 1,2/1990 brožúra
Jihočeské akvaristické listy 1,2/1991 brožúra
Informační zpravodaj ČSCH AT Praha 1až 4/1987; 1až4/1989; 1až4/1990 brožúra
Cichlidy /SKC Bratislava/ 1,2/1988; 1/1989; 1/1990 brožúra

Predám publikácie o exotickom vtáctve 

/ len osobný odber, najradšej v celku/

P = poškodený obal

Por.č. Autor Názov Vydavateľ Rok
1 Ambruš B. Chováme papagajce vlnkované Bratislava 1984
2 Bechtel H. Bunte Welt der Stubenvogel Stuttgart 1976
3 Cupák M. Veterinární příručka    
    pro chovatele exotického ptactva Praha 1970
4 Dienstbier J. Cizokrajní ptáci v klecích - korely Praha 1980
5 Dost H. Prachtfinken Leipzig 1974
6 Dost H. Sprechkunstler Wellensittich Leipzig 1975
7 Dúha j., Valenčík R. Chov exotického vtáctva P Bratislava 1974
8 Felix J. Zvížatá celého sveta - Papoušci Praha 1979
9 Gerbert M. Australische Sittiche in der Voliere Berlin 1968
10 Hájek V. Než si pořídíte prvního papouška Pardubice 1977
11 Humpl V., Keppert A. Holubníky-voliéry-klece Praha 1970
12 Chvapil S. Ptáci Austrálie Praha 1985
13 Jodicke R. Prachtfinken Zuchtung /zebričky,    
    pestúnky, ryžovníky + genetika/ Stuttgart 1978
14 Kolektív autorov Nové poznatky v praxi chovateľov    
    exotického vtáctva /I.odborný seminár/ Bratislava 1978
15 Kratochvíl J. /kolektív/ Přehled soustavy a české názvy ptáků Praha  
16 Kuzmin N.F., Ribanin A.I. Pojni i dekorativni ptici Moskva 1976
17 Michaelis H.J. Unser Zebrafink Berlin 1975
18 Obhlídal F. Ornitologická příručka Praha 1977
19 Pavliš O., Ižo A Chov kanárikov Bratislava 1978
20 Podpěra P. Chováme exotické ptactvo Praha 1979
21 Prchal J. a kol. Krmení drobných zvířat Praha 1974
22 Robiller F. Dickschnäblige Prachtfinken Berlin 1973
23 Robiller F. Astrildovité vtáky Bratislava 1981
24 Rosler G. Standards /Štandard exot.vtáctva/ Berlin  
25 Šmíd V. ABC chovatele papoušků korel Praha 1968
26 Vargha B. , Muray R. Díszmadarak Budapest 1976
27 Vašíček M. Papoušíci a jejich chov Praha 1977
28 Vašíček M. Australští papoušci P Praha 1978
29 Veger Z. Chováme andulky Praha 1979
30 Veger Z. Cizokrajní ptáci v bytě Praha 1969
31 Veger Z., Kamínek V. Kapesní atlas okrasných ptáků Praha 1980
32 Veger Z., Šálek J. Vreckový atlas cudzokrajných vtákov Bratislava 1974
33 Vít R. Cizokrajní ptáci v klecích - /pěnkavy    
    snovačovité - nádherné / P Praha 1961
34 Vít R. Cizokrajní ptáci v klecích - astrildovití Praha 1978
35 Wiener W. Standard cizokrajného ptactva Praha 1979
36 Wiener W. Cizokrajní ptáci v klecích - kanáři a    
    jejich kříženci Praha 1981
37 Zavadil R., Konrád J. a kol. Zvěrolékařský rádce Praha 1972

Predám časopisy o exotickom vtáctve

 1. AZ Standard
 2. AZ Nachrichten - č.4/1982
 3. AZ Nachrichten - Zebrafinken č.12/1983
 4. AZ Nachrichten - Japanischen Movchen č.12
 5. AZ Nachrichten 1až 12/1983
 6. AZ Nachrichten 1až 12/1984
 7. AZ Nachrichten 1až 12/1985
 8. AZ Nachrichten 1až 12/1986
 9. AZ Nachrichten 1až 12/1987

Ponúknite

Ponúknite staré publikácie o skalničkách, rôzne brožúry, ponukové katalógy firiem a iné materiály o skalničkách.  Rôzne cudzojazyčné publikácie o skalničkách. Na požiadanie zašlem bližšie informácie.


Kontakt

Ing. Roland Baranovič

Ždiarska č. 6,
949 01 Nitra
Slovensko


037/ 73 326 02
0903 927 113Vlastníkom autorských práv všetkých zobrazených fotografií a textov je autor Ing.Roland Baranovič.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je zakázaná akákoľvek ďalšia publikácia, reprodukcia
alebo distribúcia zobrazených fotografií a textov.